Wikingowie z Truso w Rosji

W ubiegły weekend, w Rosji, w Zielonogradzku (Obwód Kaliningradzki), po raz szósty odbył się Międzynarodowy Festiwal Wikingów, Słowian i Bałtów „Narodów Bałtyku”. Tradycyjnie, wzięła w nim udział działająca pod egidą Stowarzyszenia Elbląg Europa Grupa Truso i przyjaciele.


W skład Grupy Truso wchodzą odtwórcy historyczni z Elbląga, Braniewa, Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Brus koło Chojnic i Torunia. Udział strony polskiej w tym wydarzeniu jest ważną częścią współpracy Stowarzyszenia Elbląg Europa z partnerami rosyjskimi: Stowarzyszeniem Gwariaszcza Woda i Klubem „Kaup”, wspieranymi przez Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie. Współpraca ma na celu propagowanie i wcielanie w życie idei budowy replik średniowiecznego portu w Polsce i grodziska Kaup w Rosji.

Międzynarodowy Festiwal Wikingów, Słowian i Bałtów „Narodów Bałtyku” organizowany był z projektu „Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present – CROSSROADS 2.0” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

--
Wojciech Ławrynowicz