Podniosą i opuszczą…

Od dziś obsługą dwóch mostów zwodzonych na Starym Mieście zajmuje się firma „AMP Artur Paź”. Do zadań firmy należeć będzie zapewnienie ruchu zarówno dla jednostek pływających na rzece Elbląg, jak i dla pieszych poruszających się po obu mostach. Harmonogram otwierania-zamykania mostów

Podnoszenie przęseł mostów zwodzonych odbywać się będzie w następujący sposób:

• dla yachtingu i łódek rekreacyjnych w odstępach 2 godzinnych od godz. 7.00 do godz. do 21.00, o ile na przejście pod mostem oczekują jednostki.

• dla żeglugi pasażerskiej – tj. jednostek turystycznych typu Żegluga ostródzko-elbląska, Johannes Brahms lub innych potencjalnych armatorów turystycznych – w godzinach uzgodnionych z Kapitanatem Portu.

• na każde żądanie Kapitanatu Portu w Elblągu oraz zarządcy dróg w Elblągu.

Zarówno przed mostami, jak i przy drodze wodnej staną tablice informacyjne z harmonogramem podnoszenia mostów.

Telefon kontaktowy do obsługi mostów - 602-218-346