Nadmiar wody - odpompowywany

Dziś na ulicy Armii Krajowej na włączeniu w Pocztową utworzyły się, z powodu ulewy, zastoiska z wodą. Informujemy, że w ul. Pocztowej przebiega kolektor deszczowy, do którego po zakończeniu robót, które są na tej ulicy aktualnie prowadzone, zostaną podłączone wpusty uliczne wbudowane w jezdniach ul. Armii Krajowej.

Jest to stan przejściowy, do czasu zakończenia kompleksowej przebudowy ulic Wykonawca robot będzie odpompowywał nadmiar wody przy wystąpieniu ulewnych opadów.

Podobna sytuacja jest na ul. Robotniczej - nowa jezdnia na wysokości budynku 26. Wykonawca także będzie odpompowywał wodę do czasu zakończenia wszystkich prac związanych z budową kanalizacji deszczowej.