Pakiet informacji dla nowego prezydenta

Wilk-Bojarski
Na zaproszenie Marka Bojarskiego, prezydent elekt Jerzy Wilk spotkał się dziś w Urzędzie Miejskim z częścią kadry kierowniczej i otrzymał informacje dotyczące najważniejszych spraw związanych z  funkcjonowaniem miasta.

Zwołałem takie spotkanie, aby przedstawić nowemu prezydentowi aktualną sytuację w Elblągu i umożliwić płynne wejście w jego obowiązki. Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże Jerzemu Wilkowi w podejmowaniu pierwszych decyzji w przyszłym tygodniu – stwierdził Marek Bojarski

Stan finansów Elbląga, tu potrzebne jest ograniczenie wydatków bieżących,  gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególności nowy system segregacji i odbierania odpadów, przebieg robót na przebudowywanych drogach wojewódzkich 503 i 504, projekty unijne zaplanowane w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, realizacja projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, to najważniejsze tematy, które referowali Skarbnik i dyrektorzy departamentów.

Marek Bojarski pełniący funkcję prezydenta Elbląga do momentu zaprzysiężenia Jerzego Wilka – przekazał również informacje o ilości podjętych uchwał (46) i zarządzeń (108) w trakcie pełnienia swoich obowiązków, a także dane o wszystkich spółkach miejskich.