Wznowienie sesji Rady Miejskiej

W piątek, 12 lipca o 10.00 wznowione zostaną obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej.


Program sesji:
1. Otwarcie obrad po przerwie i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Ślubowanie radnych.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Elbląga.
7. Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Ogłoszenie wyników wyborów.
9. Objęcie przewodnictwa obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

Zaprzysiężenie prezydenta nastąpi na sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.