Zamknięcie wiaduktu

W związku z otrzymaną ekspertyzą techniczną wiaduktu nad linią kolejową, w ciągu ul. Nowodworskiej, Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg, działając w imieniu Prezydenta Miasta, jako zarządcy tej drogi powiatowej wprowadza od 10 lipca br. (od godz. 10.00) ograniczenie tonażu pojazdów (do 3,5 tony) i ograniczenie prędkości (do 20km/h) na przedmiotowym wiadukcie.

W/w działania są zgodne z  art. 20 p.12 ustawy o drogach publicznych ( Dz.U.2013.260) i niezbędne w celu ograniczenia dalszego niszczenia obiektu przez ruch.