Opłaty za parkingi i zamknięcie wiaduktu

konaferencja
Zamknięcie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulicy Nowodworskiej i uchylenie uchwały w sprawie Strefy Płatnego Parkowania - tych dwóch spraw, istotnych dla zmotoryzowanych elblążan, dotyczyła dzisiejsza konferencja Marka Bojarskiego pełniącego funkcję Prezydenta Elbląga.

Wiadukt
Najnowsza ekspertyza stanu technicznego kilku filarów wspierających wiadukt wykazała ich znaczne uszkodzenia. Konieczny jest pilny remont, dlatego most już od jutra zostanie zamknięty dla pojazdów powyżej 3.5 tony, a od przyszłego tygodnia zostanie on całkowicie zamknięty. Wyznaczone zostaną objazdy. W chwili obecnej zamontowane zostaną tymczasowe konstrukcje, które przejmą obciążenie remontowanych filarów. Dzięki zamontowaniu tych konstrukcji możliwe będzie w pierwszej kolejności przywrócenie ruchu kołowego (maksymalnie za 2 tygodnie) i przygotowanie do przeprowadzenia remontu.

Płatne parkowanie
Uchwała z lutego tego roku dotycząca stawek w elbląskiej Stefie Płatnego Parkowania została uchylona przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego, ponieważ stawki te nie były progresywne. W związku z powyższym, do czasu ustalenia przez Radę Miejską nowych stawek, obowiązywać będzie tylko opłata 50 groszy za pierwsze 15 minut. Pozostałe stawki przestają obowiązywać. Nowe stawki powinny wejść w życie najwcześniej w sierpniu tego roku.