Magdalena Środa i Henryka Bochniarz z wizytą w Elblągu

Na zaproszenie elblążanek z Kongresu Kobiet nasze miasto odwiedzą we wtorek (2 lipca) prof. Magdalena Środa i Henryka Bochniarz – członkinie Rady Programowej Kongresu Kobiet.Prof. Magdalena Środa i Henryka Bochniarz, członkinie Rady Programowej i ministerki w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet wezmą udział w konferencji pt. „ O rodzinie, godzeniu ról i solidarności kobiecej”. Spotkanie rozpocznie się we wtorek 2 lipca o godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim przy Starym Rynku 25.

Będzie miało charakter otwarty. Organizatorki serdecznie zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych.

Anna Kowalska, Kongres Kobiet, Elbląg

***
Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

Prof. Magdalena Środa (Ministra Edukacji, Nauki i Sportu w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet) Adiunktka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką kobiecą. Autorka licznych publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej. Redaktorka „Etyki” oraz członkini Rady Naukowej „Przeglądu Filozoficznego”. Pełniła funkcję Pełnomoczki Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn w rządzie Marka Belki. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Wprost” i Wirtualnej Polski. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Dr Henryka Bochniarz (Wicepremierka i Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet)
Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Od 2006 roku pełni funkcję prezydent Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Laureatka Nagrody Kisiela i Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami politycznymi. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika "Wprost". Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.