Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Zalew Wiślany - wypowiedz się! (aktualny termin)

vila
Serdecznie zapraszamy na konsultacje publiczne dotyczące planowania przestrzennego na obszarze Zalewu Wiślanego, które odbędą się w ramach projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”.

Tematem konsultacji będą przede wszystkim bariery dla rozwoju portów i samego regionu w kontekście planowania przestrzennego. Konsultacje mają na celu zebranie i uzupełnienie informacji, z zakresu planowania przestrzennego na Zalewie Wiślanym, o praktyczną wiedzę i punkt widzenia lokalnych władz, społeczności i przedstawicieli biznesu. Zebrane uwagi uwzględnione zostaną w dokumencie strategicznym przyszłych działań dla Zalewu Wiślanego.

Konsultacje odbędą się 29 maja 2013 r., o godz. 11.00, w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (ul. Lotnicza 2, sala 07L)

Projekt pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasto Elblag i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

logo