"Bezpieczny Elbląg" - zagadnienia różne

rada
Wczoraj w Urzędzie Miejskim spotkali się przedstawiciele Rady Programowej programu "Bezpieczny Elbląg". Główne tematy: bezpieczeństwo budowlane, bezpieczeństwo weterynaryjne, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz prace nad projektem "Stop dopalaczom".

Bezpieczeństwo budowlane - budowy i budynki
Jerzy Kołodziejski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu podkreślił, że bezpieczeństwo budowlane to z jednej strony bezpieczeństwo na budowach, z drugiej kontrole stanu technicznego obiektów oddanych do użytkowania. Budowy kontrolowane są zarówno przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jak i przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszystkie budowy powinny mieć opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zdaniem Inspektora na budowach coraz rzadszym obrazkiem jest spożywanie alkoholu. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowania wybudowanych budynków Jerzy Kołodziejski zwrócił szczególną uwagę na obiekty wielkopowierzchniowe, których w Elblągu jest ponad 100. Wśród nich są hale sportowe, szkoły, obiekty magazynowe, hale produkcyjne. W takich obiektach kontrole przeprowadza się dwa razy do roku. Natomiast w lokalach mieszkalnych Inspektorat zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania kotłów gazowych i piecyków wolnostojących.

Bezpieczeństwo weterynaryjne - zwierzęta i żywność
Jerzy Koronowski Powiatowy Inspektor Weterynarii w Elblągu mówiąc o ubiegłym roku i bieżących działaniach wskazał na główne zadania Inspektoratu, to przede wszystkim: bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego od wytworzenia do wprowadzenia do obrotu oraz zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i przenoszeniu ich na ludzi. Na terenie Elbląga jest kilka małych zakładów produkujących żywność, jednak co warte podkreślenia ich kontrole nie wykazały większych uchybień. Lekarze weterynarii badali również zwierzęta gospodarskie pod kątem wścieklizny i nie stwierdzili w ostatnim czasie takich przypadków. W tamtym roku w świadomości społecznej utkwiły dwie afery (solna i jajeczna) z wykorzystaniem niedozwolonych produktów. W skontrolowanych elbląskich zakładach nie stwierdzono tego typu substancji. Zwierzęta gospodarskie na terenie powiatu są pod stałym nadzorem weterynaryjnym i w ubiegłym roku nie stwierdzono większych zagrożeń chorobami zakaźnymi wśród zwierząt. Stwierdzono natomiast przypadki włośnicy u odstrzelonych dzików,a ich mięso zostało zniszczone.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Dariusz Targoński z-ca dyrektora Departamentu Edukacji referował bezpieczeństwo korzystania z zasobów Internetu przez dzieci i młodzież w szkołach. Działają tam specjalne programy cenzor i benjamin, które nie dopuszczają do wyświetlania niepożądanych treści. Na temat właściwego wykorzystania Internetu nauczyciele rozmawiają z uczniami na lekcjach, uczulając ich na płynące stąd zagrożenia.

W związku z wyjazdami uczniów na wycieczki kontrolowani są zarówno kierowcy, jak i autobusy. Policja dokonuje nawet 14 takich kontroli dziennie. Szeroko traktowany jest również temat bezpieczeństwa uczniów poza szkołą. Czerwiec jest miesiącem kiedy uczniowie dowiadują się na zajęciach o bezpieczeństwie wypoczynku, a we wrześniu z uczniami poruszany jest temat drogi do szkoły.

Mirosław Siedler dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka opowiadał o wspólnych działaniach z elbląską Policją, tj. łączeniu spektakli teatralnych z pogadankami nt. bezpieczeństwa, nałogów i narkotyków. To oddziaływanie na wyobraźnię uczniów przynosi dobre efekty, skłania ich do refleksji. Przykład przedstawiony przez Mirosława Siedlera był dobrym wprowadzeniem do drugiej części spotkania, w której Rada zajęła się planowanym projektem pn. "Stop Dopalaczom".

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - programy i kampanie
Ten temat referowała krótko Barbara Dyrla dyrektor Departamentu Społecznego. W związku z przemocą w rodzinie pomoc kierowana jest nie tylko do ofiar, ale działania zwrócone są do sprawców przemocy. W Elblągu opracowany został i dystrybuowany jest informator - "pomoc ofiarom przemocy w rodzinie". Rozpoczęła się również realizacja programu "Koalicja przeciw przemocy w rodzinie" i kampania informująca o rodzicielstwie zastępczym.