Wymiana sygnalizacji

Od dziś do 10 czerwca na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka i Piłsudskiego będą trwały prace związane z wymianą urządzeń sygnalizacyjnych, dlatego w godz. 9.00-13.00 sygnalizacja nie będzie funkcjonowała. Prosimy uczestników ruchu o szczególną ostrożność i stosowanie się do znaków pionowych.
Jednocześnie informujemy, że te roboty stanowią I etap realizowanego w roku bieżącym zadania poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Płk. Dąbka ( przy targowisku), Okrzei, Fałata.
II etap zadania to:
- likwidacja przejścia dla pieszych i ograniczenie relacji wjazdu/wyjazdu na targowisko miejskie. Piesi uczestnicy ruchu będą mogli korzystać tylko z przejścia przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną lub przejścia w kierunku ul. Fałata i osiedla SM Sielanka. Zamykając wjazd na targowisko z jezdni wschodniej ul. Płk. Dąbka zostanie wprowadzona na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego możliwość zawracania pojazdów. Zjazd na targowisko miejskie zachowa tylko relacje wjazdu w prawo i wyjazdu w prawo.
- wyznaczenie i odpowiednie wygrodzenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Okrzei i Daszyńskiego
- wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Fałata ( z osiedla SM Sielanka do parku)
Realizacja tych robót zakończy się w lipcu br.