Trwa badanie barki

Wydobyty w piątek, z dna rzeki Elbląg, wrak barki obecnie jest badany przez archeologa.
Sporządzana jest dokumentacja fotograficzno-opisowa. Do chwili sporządzenia ostatecznego raportu z badań archeologicznych i przekazania go do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie można podjąć żadnych decyzji o dalszym losie wraku. Więcej szczegółów przekazanych zostanie po otrzymaniu pełnego raportu (za ok. 2 tygodnie).