Skatepark czeka prawdziwej wiosny

Elbląski skatepark, miejsce aktywnej rozrywki, czekają ostatnie prace. Wznowienie budowy, tak mocno wyczekiwanego przez młodzież skateparku, zależy jednak od pogody, która w tym roku wyjątkowo utrudnia zadania budowlańców i drogowców.

Budowa rozpoczęła się w zeszłym roku, wtedy wykonano wszystkie prace podziemne. Do wykonania pozostają prace betonowe. Będą one polegać m.in. na natrysku pod dużym ciśnieniem betonu, który pokryje w ten sposób odpowiednio wyprofilowane podłoże. Kolejnym krokiem będzie ręczne, bardzo precyzyjne zacieranie betonu, aż do uzyskania pożądanego kształtu i formy urządzeń. Do tego swoistego "rzeźbienia w betonie" potrzebna jest odpowiednia pogoda.

Wykonawca deklaruje, że zakończy prace budowlane w ciągu trzech tygodni od wystąpienia warunków umożliwiających wykonanie tych robót, tj.  temperatury pow. +5 ̊ C zarówno w dzień, jak i w nocy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 maja 2013 roku.