Starówka bez słupków

Wczoraj rozpoczął się demontaż słupków na Starym Mieście. O ich likwidację wnioskowali elblążanie. W kwietniu odbyły się konsultacje społeczne, które dotyczyły organizacji ruchu na starówce. W konsultacjach wzięło udział 30 osób, które wypełniły ankietę. Dodatkowo do Zarządu Dróg wpłynęło 18 maili oraz pismo z 15. podpisami przedstawicieli przedsiębiorców ze Starego Miasta. Wynika z nich, że najważniejszym problemem do rozwiązania na starówce jest parkowanie pojazdów, co za tym idzie należy, m.in. wprowadzić strefę płatnego parkowania, przyspieszyć budowę parkingów wielopoziomowych czy zakończyć przebudowę ulic.
Kolejnymi tematami poruszonymi przez elblążan są:
- wyznaczenie stałej służby Straży Miejskiej i Policji, co najmniej do godz. 21.00
- likwidacja progów zwalniających
- ograniczenie ilości znaków drogowych
- zezwolenie na wjazd na Stare Miasto autokarów turystycznych
- zachowanie zakazu ruchu na ul. Stary Rynek
- możliwość zaopatrzenia i obsługi bez ograniczania godzin dostaw i tonażu (z ograniczeniem do 8 ton)
- wyraźne oznakowanie miejsc i sposobu parkowania
- likwidacja słupków staromiejskich.
- Wysłuchaliśmy bardzo uważnie mieszkańców i uwzględnimy w opracowaniu organizacji ruchu na starówce ich sugestie – zapewnia Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga. – Rozpoczęliśmy od likwidacji słupków. Wyłoniliśmy wykonawcę robót, jest to firma Skanska, która nie tylko usunie słupki, ale również wymieni kamienne płyty chodnikowe, do których słupki były przymocowane, uzupełni bruk. Zależy nam na tym, by miejsca te pozostały estetyczne. Cała akcja potrwa około dwóch tygodni. W następnym etapie postawione będą znaki drogowe regulujące ruch na Starym Mieście.