Swój 1 procent zostawmy w regionie

baner 1 procent
Jak co roku zapraszamy na stronę wspieramregion.pl – można tam wybrać jedną z organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, której przekażemy 1 procent swojego podatku.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na dzień 31 grudnia 2011 roku sektor pozarządowy w regionie tworzy 3969 stowarzyszeń i 260 fundacji, czyli łącznie 4229 podmiotów. Biorąc pod uwagę inne organizacje społeczne oraz kościoły i związki wyznaniowe jest to ponad 5 tys. podmiotów prawnych. Z tej liczby uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 jest 289 organizacji.

Jeden procent podatku byłby dla nich dużą pomocą – działające w skali kraju organizacje mają bowiem większe możliwości pozyskania funduszy niż te mniejsze, działające wyłącznie lokalnie.

Dlatego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2010 roku prowadzi  kampanię promocyjno-informacyjną  „Przekaż 1 % podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego”. Aby wybrać organizację, którą chcemy w tym roku wesprzeć, wystarczy odwiedzić stronę: wspieramregion.pl, gdzie można poznać wszystkie OPP z województwa.

Patronat medialny nad akcją objęły: Gazeta Olsztyńska, TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.