Z kalendarza prezydenta

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga przedstawił radnym informacje na temat spotkań władz miasta, jakie odbyły się pomiędzy sesjami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje przekazane radnym.

 

Droga 503 i 504 - otwarte spotkanie (21 lutego)
Otwarte dla wszystkich mieszkańców spotkanie z udziałem Adama Witka, wiceprezydenta Elbląga, przedstawiciela wykonawcy i inżyniera kontraktu. Z elblążanami omówiono roboty wykonane w 2012 roku oraz zakres prac, jakie czekają nas w ciągu najbliższych miesięcy. Mieszkańcy zapoznali się z planowanymi zmianami w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Rewitalizacja placu oraz wieży katedralnej - podpisanie umowy (27 lutego)
Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga podpisał w Olsztynie z wicemarszałkiem województwa Gustawem Brzezinem i Witoldem Wróblewskim, członkiem Zarządu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu”. Dzięki tej inwestycji plac katedralny w obrębie ulic Mostowa – Wodna – Rybacka zyska nowy, atrakcyjny wygląd. Prace przewidziane są również w Katedrze p.w. Św. Mikołaja. Przede wszystkim odrestaurowana zostanie elewacja wieży i -  po odpowiedniej adaptacji - udostępniony zostanie taras dolnego poziomu hełmu, wieńczącego wieżę Katedry.

Spotkanie z branżą handlową (27 lutego)
Wspierając elbląskich przedsiębiorców Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga spotkał się z przedstawicielami branży handlowej. Do przedsiębiorców skierowana została propozycja udziału w wybranych targach, jakie w obecnym roku odbywać się będą w Kaliningradzie. Obecnie, na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczona jest propozycja targów. Każdy elbląski przedsiębiorca - za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestora -  może zgłaszać chęć udziału w wybranym przedsięwzięciu. Urząd Miejski po zakończeniu rekrutacji i na podstawie ilości zgłoszeń poda uczestnikom wyjazdów szczegóły dotyczące powierzchni stoiska na targach, środka transportu oraz pomocy logistycznej na terenie Kaliningradu.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami (4 marca)
Szkoła Podstawowa nr 19 była miejscem pierwszego spotkania prezydenta Elbląga i miejskich urzędników z mieszkańcami w ich dzielnicach. To doskonała okazja do poznania ważnych spraw w skali osiedla, podwórka, a dla Prezydenta i urzędników przedłożenie sprawozdania z realizowanych, w ich miejscu zamieszkania, działań, wyjaśnienie trudnych kwestii. Mieszkańcy wspomnianego obszaru jako pierwsi dowiedzieli się o zaplanowanej modernizacji, a właściwie budowie parkingu przy ul. Nowowiejskiej.