XIII Konferencja poświęcona problematyce Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezydent Elbląga oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich organizują od 28 do 29 kwietnia 2011 r. XIII Konferencję poświęconą problematyce Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pt. Modelowania Geodezji ciąg dalszy. Rozpoczęcie Konferencji nastąpi 28 kwietnia o godz. 9.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.
Już po raz trzynasty geodeci z całego kraju spotkają się w naszym mieście na Konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz debat prawnych i technicznych środowiska geodezyjnego. To właśnie w Elblągu zastanowią się, co w roku 2011 i latach najbliższych będzie najistotniejsze dla Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Jak zawsze konferencja jest okazją do podsumowania dokonań roku poprzedniego, wymiany poglądów oraz przybliżenia najnowszych projektów realizowanych przez polską geodezję. Odwołując się do tematu konferencji, referaty poświęcone będą najbardziej aktualnej problematyce, jaką jest bez wątpienia reforma administracji publicznej, a także propozycje zmian organizacyjnych w strukturach Służby Geodezyjno-Kartograficznej w Polsce.
Aktualny stan prac, propozycje zmian organizacyjnych struktur Służby Geodezyjno-Kartograficznej w Polsce przedstawią Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju oraz Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK. Ważną częścią konferencji będzie blok poświęcony dużym projektom prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w oparciu o fundusze unijne.
Podsumowaniem pierwszego dnia Konferencji będzie „Forum”, w czasie którego przeprowadzona zostanie otwarta dyskusja na temat pożądanych kierunków zmian w organizacji Państwowej Służby Geodezyjnej.
W drugim dniu Konferencji, w kolejnych wystąpieniach przedstawione będą zastosowania najnowszych technologii w produkcji geodezyjno – kartograficznej, m.in. pozyskiwanie danych z satelitów, samolotów oraz bezzałogowych urządzeń latających, naziemny skaning laserowy, nowe technologie informatyczne i ich możliwości zastosowania w geodezji i kartografii.
Elbląskie Konferencje stanowią motor rozwoju informatyzacji w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urzędach Miast oraz Starostwach.
Imprezie patronuje Główny Geodeta Kraju. Jest to największe wydarzenie środowiska geodezyjnego w Polsce.