Konsultacje podziału środków unijnych z nowego budżetu

Spotkanie z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Jackiem Protasem było kolejnym z cyklu konsultacji, które Minister Rozwoju Regionalnego przeprowadzi z zarządami województw. Dotyczą one podziału środków europejskich na poszczególne regiony.

Podstawą dyskusji jest wstępna propozycja podziału oparta na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ostateczne kwoty dla poszczególnych województw będą wynikiem konsultacji, obejmujących także negocjacje programów regionalnych i kontraktu terytorialnego. Zakładamy, że potrwają one do końca bieżącego roku.

Obecnie prowadzone rozmowy dotyczą podziału dodatkowych środków, które będą przede wszystkim skierowane do – wskazanych przez samorząd województwa – obszarów wymagających specjalnego wsparcia.

Mając na uwadze potencjał regionu i zakładając osiągnięcie zaplanowanych w programie regionalnym efektów, przewidywana docelowa kwota dla regionalnego programu województwa warmińsko-mazurskiego to 1 464 mln euro.