Pomoc dla ELSINu

Spółdzielnia Niewidomych ELSIN otrzymała pierwszą transzę dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ratunek dla zagrożonego zakładu. O pomoc zabiegał  w styczniu br. Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

 

- W grudniu odwiedziłem zakład, rozmawiałem z prezesem Jerzym Wilkiem o sytuacji ELSINu. Miałem też możliwość bezpośrednich rozmów z  pracownikami. Wiem, jak ważna jest dla nich praca i aktywność, dzięki której, mimo niepełnosprawności, odnajdują się w społeczeństwie. Dlatego interweniowałem w PFRONie. Cieszę się, że pierwsza transza już wpłynęła. To ratunek dla 120. osób. – powiedział Grzegorz Nowaczyk.

W piśmie do PFRONu prezydent zwracał się z prośbą o niewstrzymywanie dofinansowań do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ELSINie:

„Spółdzielnia bardzo prężnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, czego odzwierciedleniem było oddanie do użytku nowego Zakładu Pracy Chronionej, w którym zatrudnienie znajduje obecnie około 115 pracowników, w tym 100 osób niepełnosprawnych. Jestem przekonany, iż plany rozwoju Spółdzielni pozwolą jej jeszcze skuteczniej zaistnieć na naszym rynku. Bez regularnych dofinansowań PFRON i przy obecnym zatrudnieniu Spółdzielnia znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co może skutkować jej likwidacją. Utrata pracy, w tym przypadku szczególnie osób niepełnosprawnych, będzie skutkować zwiększonymi nakładami  finansowymi na pomoc społeczną i, co jest ważniejsze, częściowym wykluczeniem tych ludzi z grupy społecznie aktywnej. Dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie Spółdzielni ELSIN w postaci płynnego przekazywania dofinansowania. Wierzę, ze Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych celów Spółdzielni i będzie wkładem w rozwój aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.”