Plac i wieża katedralna zmienią swój wygląd

Nowy wygląd placu katedralnego, wieża katedry św. Mikołaja udostępniona elblążanom i turystom – to wszystko będzie możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu. Dziś w Olsztynie Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga podpisał w tej sprawie umowę z Zarządem Województwa. Co istotne, wsparcie tej inwestycji możliwe było dzięki powstałym oszczędnościom poprzetargowym.


Zarząd Województwa reprezentowali: wicemarszałek Gustaw Brzezin i Witold Wróblewski.

- To bardzo dobra decyzja Zarządu Województwa. Elbląg ponownie otrzymał pieniądze z programu, który zmienił nasz region. To jeden z ostatnich akcentów kończącej się perspektywy unijnej. Cieszę się tym bardziej, że pracownicy Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego wykazali się dużym wyczuciem składając w odpowiednim czasie wniosek.  Nowy plac, odrestaurowana Katedra i zlokalizowany na niej punkt widokowy będzie wspaniale uzupełniać się z pobliskim nabrzeżem i nowymi mostami – powiedział Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

Dzięki dofinansowaniu nowy wygląd zyska plac katedralny w obrębie ulic Mostowa – Wodna – Rybacka. Prace prowadzone będą również na Katedrze p.w. Św. Mikołaja. Przede wszystkim odrestaurowana  zostanie elewacja wieży. I wreszcie informacja, na którą czekało wielu elblążan i turystów - po odpowiedniej adaptacji udostępniony zostanie taras dolnego poziomu hełmu, wieńczącego wieżę katedry.

Wartość projektu „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu” szacowana jest na niemal 5,5 mln złotych, z czego ponad 3,7 mln zł pochodzić będzie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Planowany termin zakończenia prac w ramach projektu - czerwiec 2014.

logo