Zmiany w organizacji ruchu pieszych

Przy ul. Browarnej (przy zajezdni) wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu pieszego. Obowiązywać będą do 20 marca.mapka z tymczasową organizacją ruchu - kliknij