Zgłoś do konkursu zadbany zabytek!

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił ogólnopolski, doroczny konkurs „Zabytek Zadbany” promujący najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Termin składania wniosków upływa 5 lutego br. Wnioski należy przesyłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie,.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl