Poszukują wykonawcy rozbudowy sieci szerokopasmowej

Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych, których celem jest rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej. Potencjalni wykonawcy, swoje oferty mogą składać do 4 lutego br.

 

Firma, która wygra przetarg będzie musiała zrealizować szereg zadań określonych w dokumentacji przetargowej, obejmującej:

wykonanie dokumentacji projektowej
budowę kanalizacji kablowej i linii światłowodowych na terenie Miasta Elbląga oraz adaptację pomieszczeń w wyznaczonych obiektach na potrzeby punktów dostępowych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
wyposażenie w urządzenia aktywne pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby Punktów Dostępowych oraz serwis tych urządzeń
wykonanie i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej oraz wykonanie plakietek informacyjnych i oznakowanie nimi dostarczonego sprzętu 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.umelblag.pl

Projekt dotyczący rozbudowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu to inwestycja polega na wykonaniu: kanalizacji kablowej na potrzeby przyłączy telekomunikacyjnych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) do budynków nowych punktów dostępowych oraz:
łączników teletechnicznych
linii optotelekomunikacyjnych dostępowych łączących nowo projektowane punkty logiczne sieci z istniejącą strukturą MSS,

.• linii optotelekomunikacyjnych łączników dystrybucyjnych oraz wyposażeniu ich w urządzenia aktywne
adaptacji pomieszczeń w wyznaczonych obiektach na potrzeby punktów dostępowych MSS

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej. Realizacja inwestycji zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu jednostkom administracji, instytucjom publicznym, w tym placówkom edukacyjnym na obszarze Elbląga.

Projekt pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.