Nagrody Prezydenta przyznane!

nagrodzeni
Zachęcamy do zapoznania się z laureatami Nagród Prezydenta Elbląga za 2012 rok, przyznanych podczas Koncertu Noworocznego. Poniżej prezentujemy nagrodzonych w poszczególnych kategoriach wraz z opisem ich osiągnięć.

 Nagrody Prezydenta Elbląga 2012


Działalność Gospodarcza - Metal Expert Sp. z o.o.

Firma Metal Expert rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku, czerpiąc z bogatej tradycji elbląskiego przemysłu metalowego. Specjalizacją przedsiębiorstwa jest produkcja i świadczenie usług w zakresie kompleksowych dostaw komponentów turbin energetycznych oraz zaawansowanej obróbki metalu. Metal Expert zaliczany jest do grona firm o największych kompetencjach w swojej branży. Odbiorcami usług spółki są największe elektrociepłownie z Polski, ale także z Finlandii, Macedonii, Czech, Chin, czy Stanów Zjednoczonych. Metal Expert podejmuje się najbardziej wymagających technologicznie zadań, takich jak remonty kadłubów lub wirników w przypadku, gdy zawiodły standardowe procedury remontowe. Inżynierowie tej firmy, jako jedni z najbardziej wykwalifikowanych w Polsce, są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom technologicznym, łącząc w swojej pracy wysokie kompetencje i nowatorskie podejście do zagadnień. Obecnie Metal Expert ma 2 zakłady: jeden na terenie spółki ALSTOM Power Sp. z o.o, drugi na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego. Dużym osiągnięciem firmy w ostatnim czasie było wdrożenie projektu inwestycyjnego, którego koszt realizacji wyniósł około 17 mln zł, zakładającego m.in. wybudowanie nowej powierzchni produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, nabycie maszyn koniecznych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji tarcz kierowniczych do turbin parowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Metal Expert współpracuje z uczelniami technicznymi, głównie z PWSZ, dzięki temu młodzi inżynierowie mogą tutaj odbywać praktyki, prowadzić badania, a później znajdować zatrudnienie.


Służba Zdrowia i Pomoc Społeczna - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Funkcjonująca już od dwudziestu lat Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Jej misją jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Za główne cele stawia sobie między innymi: reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynację działań stowarzyszeń pomocowych, inicjowanie przedsięwzięć lokalnych z obszaru pomocy społecznej, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Działalność Rady obejmuje wiele obszarów. ERKON prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych wraz z usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego. Elbląska Rada Konsultacyjna oferuje bezpłatne porady prawne, świadczy usługi dla pracodawców szkolenia, organizuje kursy, staże i praktyki zawodowe. Rada wydaje także miesięcznik osób niepełnosprawnych „Razem z Tobą”. W ostatnich latach w projektach realizowanych przez ERKON wzięło udział ponad 550 osób, 184 osoby podjęły pracę, przyznano 71 dotacji inwestycyjnych na utworzenie własnej działalności gospodarczej oraz 2 dotacje na rozpoczęcie działalności spółdzielni socjalnych. Pozyskano ponad 10 mln złotych środków zewnętrznych.


Sport i Turystyka - Marian Tomasz Kulesza

Trener, działacz, nauczyciel. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w latach 60-tych zawodnik koszykówki jedynego klubu sportowego w mieście, TKKF „Relax”.  Sędzia klasy centralnej w koszykówce i lekkiej atletyce. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Elblągu. To między innymi za przyczyną Pana Kuleszy wyremontowano salę sportową oraz wybudowano obiekt sportowy do lekkiej atletyki i gier zespołowych. Marian Tomasz Kulesza jest założycielem Elbląskiego Sportowego Klubu Nestora, skupiającego w swoich szeregach byłych działaczy, sędziów, trenerów i sportowców.


Kultura i Sztuka - Teresa Wojcinowicz

Długoletnia działaczka i animatorka kultury. Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wiceprezes Stowarzyszenia Viva Art, a także członek zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przez ponad 15 lat kierowała „Pałacykiem”, czyli Zakładowym Domem Kultury „Zamech”, w którym organizowała między innymi Małą Akademię Jazzu pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Akademia obejmowała trzy województwa: dawne województwo bydgoskie, gdańskie i elbląskie. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne prowadzone przez Panią Wojcinowicz jest jednym z aktywniejszych stowarzyszeń działających w sferze kultury w Elblągu. Cieszy się ono coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta przede wszystkim za sprawą organizowanych imprez takich jak Dni Muzyki Dawnej , czy Letnie Salony Muzyczne, ożywiające elbląską Bażantarnię.  Ważną działalnością ETK jest sprawowanie mecenatu nad młodymi, uzdolnionymi elblążanami. W ramach programu „Promocje” otrzymują oni pomoc, która pozwala na rozwój umiejętności i realizację artystycznych marzeń.

Działalność Oświatowa i Pedagogiczna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to placówka z wieloletnią tradycją, w której specjalistyczną pomoc otrzymują dzieci o szczególnych potrzebach  edukacyjnych i wychowawczych.
Szczególny wkład w rozwój Ośrodka wniosła obecna Pani Dyrektor Krystyna Miezio. Na przestrzeni ostatnich lat pozyskała ona środki pozabudżetowe w wysokości około 617 tys zł. Zostały one wykorzystane między innymi na likwidację barier architektonicznych, remonty sal dydaktycznych oraz pokoi w internacie, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzięki jej profesjonalnym umiejętnościom menadżerskim Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 jest wizytówką Miasta Elbląga nie tylko w najbliższym środowisku, ale i w województwie. Wyróżnia się wśród placówek edukacyjno- wychowawczych szeroką gamą specjalistycznych zajęć. Wychowankowie korzystają z bogatej formy zajęć terapeutycznych, w tym wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych. Znaczącym sukcesem jest wdrożenie w Ośrodku programu „Zdrowym być – zdrowo żyć” i  uzyskanie certyfikatu Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz tytułu „Szkoły Promującej Zdrowie”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 2 szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży. W bieżącym roku szkolnym w struktury Ośrodka włączone zostało Przedszkole Specjalne kierowane przez Panią Zofię Joannę Hanke. Jako jedyne w Elblągu w ramach Miejskiego Systemu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka specjalizuje się ono w edukacji i terapii dzieci autystycznych. Wychowankom w przedszkolu oferuje się coraz bogatsze i nowatorskie formy zajęć, a dzięki wsparciu ze strony miasta i instytucji, wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną, poprawiając tym samym jakość i formę świadczonej pomocy edukacyjno-terapeutycznej.


Inne dziedziny - Wojciech Janik

Aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu w Elblągu w swoich ulubionych dziedzinach judo, spinning i tae-bo. Założyciel Integracyjnego Klubu Sportowego „SAKURA” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jest to jedyna sekcja judo osób niepełnosprawnych w Polsce. Szkoleni przez Pana Janika sportowcy mogą pochwalić się złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami wywalczonymi między innymi: podczas Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec JUDO - Międzynarodowym Turnieju „Domów na moście” dla osób z upośledzeniem umysłowym w Bad Kreuznach w 2010, Letniej Specjal Olympic w Bitburgu w 2011 r. i w czasie Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec JUDO w Ludwigsburgu w 2012 r. Podopieczni Wojciecha Janika swe trofea zdobywają przede wszystkim za granicą, ponieważ w Polsce nie mają z kim skonfrontować swoich sportowych umiejętności. Pan Janik jest także  trenerem judo w Uczniowskim Klubie Sportowym Olimpia Judo, gdzie prowadzi zajęcia z najmłodszymi dziećmi. Oprócz tego stworzył liczną grupę osób trenujących judo rekreacyjnie.


Nagroda Honorowa - Meble Wójcik

Marka MEBLE WÓJCIK funkcjonuje od 2008 roku i od tego czasu podbija nie tylko rynek Polski, ale i rynki zagraniczne. To unikatowa oferta najwyższej jakości mebli za rozsądną cenę, zaprojektowanych z myślą o polskim użytkowniku, odpowiadająca rodzimym gustom i warunkom mieszkaniowym. O wartości Mebli Wójcik świadczy nie tylko ich stale wzrastająca popularność, ale także zdobywane wciąż nowe nagrody i wyróżnienia.
Jednak historia firmy, która wprowadziła tę markę na rynek, rozpoczęła się znacznie wcześniej, ponad 26 lat temu w Elblągu. To historia dynamicznego rozwoju od małego rodzinnego zakładu stolarskiego do międzynarodowego producenta mebli. Przedsiębiorczość i ciąż nowe inwestycje Leszka Wójcika, założyciela firmy, przełożyły się na powstanie dwóch dobrze prosperujących Fabryk Mebli -Stolpłyt i Wójcik.
Marka Meble Wójcik jest niezwykle mocno związana z Elblągiem - nie tylko ze względu na swoje elbląskie pochodzenie, ale również poprzez zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Obejmuje ono szeroki zakres: począwszy od sportu, poprzez kulturę, edukację, po działalność charytatywną. Marka  Meble Wójcik jest stałym mecenasem elbląskich imprez kulturalnych takich jak chociażby Dni Elbląga oraz sponsorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Fabryka Mebli Stolpłyt oraz Wójcik Fabryka Mebli - producenci marki - od lat wspierają też Olimpię Elbląg, a od niedawna marka Meble Wójcik została również sponsorem tytularnym elbląskiej drużyny piłki ręcznej – Klubu Sportowego Meble Wójcik Elbląg . Fabryki Stolpłyt i Wójcik prowadzą także regionalną akcję społeczną „Stolarz - Zawód Przyszłości”, której celem jest promocja kształcenia zawodowego i możliwości zatrudnienia w tym zawodzie, jakie oferuje Elbląg i okolice – polskie zagłębie meblarskie. Marka Meble Wójcik od lat angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne  - zarówno regionalne jak i ogólnopolskie. Realizuje w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.


Nagroda Honorowa - Elbląska Orkiestra Kameralna

Elbląska Orkiestra Kameralna jest artystyczną wizytówką naszego miasta. Orkiestrę tworzą młodzi i zdolni muzycy,  którzy nie boją się wyzwań i nowych projektów. W swoim repertuarze, który  stale poszerzają, mają kompozycje od baroku do współczesności. Dzięki talentowi i wszechstronności, elbląscy kameraliści cieszą się uznaniem zarówno melomanów, jak i miłośników muzyki popularnej. Mają  na swoim koncie wiele osiągnięć oraz interesujących projektów muzycznych, realizowanych z artystami polskimi i zagranicznymi m.in: z maestro Jerzym Maksymiukiem, Markiem Mosiem, José Maria Florêncio, Massimiliano Caldi, Adamem Klockiem, Łukaszem Długoszem, Janem Staniendą, Soyoung Yoon, Januszem Olejniczakiem. Nowoczesny wizerunek Orkiestry jest dostrzegany przez twórców muzyki jazzowej i rozrywkowej, którzy zapraszają ją do udziału we wspólnych koncertach. Kameraliści grali z gwiazdami t.j.  – z Leszkiem Możdżerem,  Grzegorzem Turnauem, Justyną Steczkowską, zespołem Motion Trio, Raz Dwa Trzy, Zakopower. Umiejętności elbląskich muzyków  doceniane są przez organizatorów prestiżowych imprez muzycznych w kraju. Od kilku lat Elbląską Orkiestrę Kameralną możemy oglądać w Telewizji POLSAT na Festiwalu TOP TRENDY w Sopocie. Rok 2012 przyniósł kameralistom ich debiutancką płytę „Mercadante Doppler Karłowicz z udziałem Łukasza Długosza – jednego z najwybitniejszych flecistów swojej generacji. W krótkim okresie swojego istnienia Elbląska Orkiestra Kameralna dowiodła, iż jest instytucją z wielkim potencjałem.  Kameraliści otrzymali Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Elbląg i Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Nagroda Specjalna - Krzysztof Brzeski

Krzysztof Brzeski nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zbudował od podstaw Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu z unikatowym programem kształcenia na kierunku Informatyka. Efektem jego wdrożenia jest bardzo wysoki poziom nauczania oraz sukcesy elbląskich studentów w wielu różnych rankingach a także uznanie, jakim cieszą się absolwenci PWSZ wśród pracodawców polskich i zagranicznych. Mgr inż. Krzysztof Brzeski jako jeden z pierwszych zdecydował się sięgnąć po fundusze unijne dla Uczelni. Robi to z powodzeniem do dzisiaj. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu programów naukowych, współpracuje z firmami informatycznymi i ośrodkami naukowymi. Spośród wielu osiągnięć Pana Brzeskiego można wyróżnić jego zaangażowanie w wielu przedsięwzięciach informatycznych służących Elblągowi, w tym udział w opracowywaniu założeń tzw. „złotego trójkąta” transformacji społeczności Elbląga ku technologiom opartym na wiedzy, zacieśnianie współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym, a także „informatyzację” wszystkich kierunków i procesów kształcenia oraz prowadzenia administracji w całej PWSZ w Elblągu.


Nagroda Specjalna - Ryszard Rynkowski

Jego znaki rozpoznawcze to -  głęboki głos, ujmująca chrypa i męski urok. Ryszard Rynkowski - piosenkarz, kompozytor i pianista.  Jest nie tylko gwiazdą polskiej estrady – jest także człowiekiem o wielkim sercu. Angażuje się w działalność Fundacji Elbląg, często go można usłyszeć podczas koncertów charytatywnych. Znany jest także jako niestrudzony promotor swojego rodzinnego miasta – Elbląga. W 2012 r. podczas programu „Bitwa na głosy” dał się poznać nie tylko jako wspaniały artysta, ale także jako mentor  i opiekun grupy utalentowanych muzycznie elblążan. Przez kilka miesięcy siadaliśmy przed ekranami telewizorów, by zgodnie kibicować Ryszardowi Rynkowskiemu i jego Brygadzie RR. Współpraca Ryszarda Rynkowskiego z młodymi wokalistami nie zakończyła się wraz z „Bitwą na głosy”. Niedawno swoją premierę miał nowy dwupłytowy album Ryszarda Rynkowskiego „Razem”  z udziałem Brygady RR , Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Orkiestry „Sinfonia Baltica”. Część dochodu ze sprzedaży płyty, zasili konto Fundacji Elbląg, która wspiera młode talenty z regionu.

Departament Kultury UM