Na drodze 503 tymczasowo pojedziemy 30 km/h

Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg informuje, że Generalny Wykonawca przebudowujący drogę wojewódzką Nr 503 - firma Eurovia Polska SA. planuje od 14 stycznia br. wprowadzić na całym przebudowywanym odcinku tej drogi ograniczenie prędkości do 30km/h.

O takie rozwiązanie wnioskował Wykonawca. Po pozytywnej opinii Biura Inżyniera Kontraktu pełniącego nadzór nad inwestycją, Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego wyraził zgodę na wprowadzenie ograniczenia prędkości.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca robót jest zobowiązany do bieżącego usuwania wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni przebudowywanych dróg, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu i powodować uszkodzenia pojazdów. Stan nawierzchni dróg objętych terenem budowy jest monitorowany przez Inspektora Nadzoru, który wydaje Wykonawcy robót polecenia naprawy uszkodzeń nawierzchni. Naprawy te realizowane są przez Wykonawcę na bieżąco przy korzystnych warunkach pogodowych.