ZUO nagrodzone w Poznaniu

zuo
Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO elbląski Zakład Utylizacji Odpadów otrzymał Puchar Recyklingu. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wysoką jakość usług w zakresie odzyskiwania i przetwarzania odpadów komunalnych.

ZUO nominowane było również do nagrody Tygrys Recykligu, ale nagroda powędrowała ostatecznie do Beskidu Żywieckiego. Równie wysoko ocenione została edukacja ekologiczna prowadzona przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu i wyróżniona dyplomem "Mistrz Edukacji Ekologicznej".

Puchar Recyklingu odebrała Grażyna Gaza prokurent spółki.