Oświadczenie

W lokalu wynajmowanym przez Grupę Referendalną, reprezentowaną przez Kazimierza Falkiewicza, stwierdzono kradzież prądu.


Kradzież stwierdzono podczas rutynowego rocznego odczytu liczników energii elektrycznej.  Nielegalna instalacja została już odcięta przez pracowników Pogotowia Technicznego ZBK .

O sprawie jeszcze dziś powiadomi policję oraz pozostałych użytkowników Zarząd Budynków Komunalnych, który jest administratorem budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.

Grupa Referendalna wynajęła lokal 21 grudnia 2012 r. Nie zgłaszała żadnych awarii instalacji ani braku prądu, nie występowała też o ingerencję Pogotowia Technicznego.
Jakie dalsze kroki podejmie administrator dowiemy się po zasięgnięciu opinii radców prawnych.