Małe i średnie przedsiębiorstwa – duży potencjał


Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga weźmie jutro udział w konferencji organizowanej w Olsztynie przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Temat konferencji „Szanse i zagrożenia dla rozwoju warmińsko-mazurskich MSP”.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to temat istotny z perspektywy naszego miasta. Siłą Elbląga są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego warto zewsząd zdobywać informacje, jak Miasto może je wspierać, a konferencja jest do tego świetną okazją. Mam nadzieję, że grono ekspertów przedstawi rekomendacje dotyczące warunków rozwoju warmińsko-mazurskich firm – powiedział prezydent Grzegorz Nowaczyk.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) uważane są za siłę napędową polskiej gospodarki. W naszym regionie i w Elblągu to również istotna siła tworząca miejsca pracy.

Konferencja odbywa się z inicjatywy Henryki Bochniarz prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz ludzie nauki. Tak szerokie grono specjalistów przedstawi warmińsko-mazurski sektor MSP na tle całego sektora małych i średnich firm w Polsce. Będzie to również okazja do zebrania opinii od przedsiębiorców regionu dotyczących barier w rozwoju ich firm.

Prezydent Elbląga weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Jak zwiększyć potencjał rozwoju warmińsko-mazurskich MSP? W panelu wezmą udział m.in. Bożena Cebulska - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dr hab. Janusz Heller - Dziekan Katedry Makroekonomii UWM, Mirosław Hiszpański - Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Marek Karólewski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zobacz informacje o konferencji na stronie LEWIATANA