Zmiana organizacji ruchu na Browarnej

Prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej 503, na odcinku od ulicy Obrońców Pokoju do Placu Słowiańskiego wkraczają w nowy etap inwestycji. Wykonawca rozpoczął rozbiórkę domów przy ulicy Browarnej.


Do rozbiórki przeznaczone zostały budynki mieszkalne od nr 46 do 52 przy ul. Browarnej na odcinku od Brzeskiej do Lubranieckiej. Prace rozbiórkowe zostały podzielone na etapy. W pierwszym rozebrane zostaną budynki nr 46 i 47 zlokalizowane najbliżej ul. Brzeskiej. Zmieniona została więc organizacja ruchu. Jezdnia ul. Browarnej na wysokości budynków nr 46 i 47 zostanie zawężona do 6 m. Zachowany zostanie ruch dwukierunkowy. Część jezdni oraz chodnik po stronie budynków zostaną wygrodzone. Z tego powodu przejście pieszych wzdłuż ul. Browarnej odbywać się będzie obejściem przez ul. Rypińską. Zmiana organizacji ruchu związana z pierwszym etapem prac rozbiórkowych potrwa do 26 listopada.

Teren pod budynkami przeznaczony jest pod drugą jezdnię ul. Browarnej, która na odcinku od Brzeskiej do Mazurskiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami.

Elblążanie, którzy zamieszkiwali budynki przeznaczone do rozbiórki, w ramach zadośćuczynienia otrzymali od Miasta wyremontowane mieszkania. Pięciu ostatnich lokatorów szykuje się do przeprowadzki, która ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Budynki, w których zamieszkiwali do tej pory, są przeznaczone do rozbiórki, w kolejnym etapie prac przygotowujących teren pod budowę drugiej jezdni ruchu na ulicy Browarnej.  

Inwestycje realizowane są w ramach projektu pn. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.