Okazja do dyskusji o aktualnych sprawach trzeciego sektora

W czwartek, 15 listopada w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych.
To możliwość wspólnego spotkania, podsumowania podjętych działań, ale i planowania kolejnych. Udział w wydarzeniu mogą wziąć zarówno liderzy, członkowie, wolontariusze, sympatycy sektora pozarządowego, jak i zainteresowani mieszkańcy. Rozpoczęcie o godzinie 17:00.

Uczestnicy Konferencji m.in. poznają bliżej aktualną ofertę wsparcia elbląskich organizacji pozarządowych. Odbędą się też seminaria poświęcone poniższym tematom:
- Konsultacje rocznego programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi.
- Wizja rozwoju sektora pozarządowego w Elblągu w świetle strategii rozwoju
- Aktywność obywatelska mieszkańców Elbląga