Prezydent nagrodzi

Przypominamy, że tylko do 30 listopada  można składać wnioski o przyznanie dorocznych Nagród Prezydenta Elbląga.

 

Tradycyjnie na początku każdego roku przyznawane są Nagrody Prezydenta Elbląga. Laureaci wybierani są na podstawie wniosków, które mogą zgłaszać organizacje społeczne, związki zawodowe, organizacje polityczne, instytucje i zakłady pracy, radni Rady Miejskiej, departamenty Urzędu Miejskiego. Nagrody przyznaje się za szczególne dokonania i wkład w rozwój miasta w następujących dziedzinach:
- kultura i sztuka,
- działalność oświatowa i pedagogiczna,
- działalność gospodarcza,
- ochrona środowiska,
- sport i turystyka,
- służba zdrowia i opieka społeczna. 

Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmowane są do 30 listopada w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.  Wzór wniosku dostępny na stronie www.elblag.eu.


Laureatów nagród poznamy podczas Koncertu Noworocznego.