Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Elbląg bierze najwięcej

Elbląg jest liderem w pozyskiwaniu dotacji z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka” na przygotowanie dokumentacji dla terenów przeznaczonych pod inwestycje. Mowa tu o 3 mln 340 tysiącach złotych, które nasze miasto pozyskało do tej pory.

Powyższe dane pochodzą z Ministerstwa Gospodarki. Druga gmina, Szprotawa otrzymała 1 mln 735 tysięcy.

Pieniądze już pozyskane wykorzystane zostaną m.in. na przygotowanie dokumentacji dla terenów na elbląskiej Terkawce oraz Modrzewnie Płd. Przygotowywana dokumentacja dotyczy zarówno dróg i uzbrojenia, jak i badań geologicznych, w tym nośności gruntu oraz poziomu lustra wód gruntowych. Dzięki temu, potencjalny inwestor, już na etapie podejmowania decyzji o inwestowaniu posiadać będzie istotne informacje dotyczące np. kosztów wynikających z konieczności wykonania wymiany gruntu - informuje Bartosz Babraj z Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg, odpowiedzialnego za przygotowanie projektów unijnych.

Pod pojęciem uzbrojenie terenu kryje się, m.in. wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę techniczną (woda, prąd, kanalizacja), a także budowa dróg dojazdowych. Działania te zwiększają atrakcyjność danego miejsca w oczach inwestorów.

Jesteśmy liderem w jednym z poddziałań programu unijnego pn. „Innowacyjna gospodarka”. Gotowa dokumentacja pod przyszłe tereny inwestycje to podstawowy krok w rozwoju gospodarczym miasta i doskonała zachęta dla przyszłych przedsiębiorców, którym nasze miasto oferuje dobre warunki. Cieszę się, że zauważyła to ogólnopolska prasa. Ostatnio sporo pisała o tym na swoich stronach gospodarczych „Rzeczpospolita” – komentował Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga