Zawodzie i Stare Miasto znów połączone

most dolny
Przeprawa pomiędzy dwoma dzielnicami została przywrócona. Most Dolny, w ciągu ul. Studziennej i Orlej, został dziś oficjalnie udostępniony pieszym i rowerzystom.

Jest koniec października i oddajemy mieszkańcom Most Dolny do ruchu pieszego i rowerowego. Prace na nim trwają nadal i trzeba przyznać, że jest to trudna inwestycja. Budowę mostu opóźniły przede wszystkim problemy, jakie wykonawcy napotkali w wodzie - powiedział podczas dzisiejszej, krótkiej konferencji zorganizowanej na moście Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. 

Warto przypomnieć, że w chwili obecnej budowane są w Polsce trzy mosty zwodzone z czego dwa z nich powstają w Elblągu - poinformował dziennikarzy Sławomir Majewski przedstawiciel Inżyniera Kontraktu

Przed dopuszczeniem mostu do ruchu, skontrolowali go Powiatowy i Wojewódzki Inspektorzy Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono próby obciążeniowe. Wyniki badań dopuściły Most Dolny do eksploatacji.

Przekazanie do ruchu pieszego i rowerowego odbyło się dwuetapowo, gdyż wydane zostały tu dwa pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektor wydał 29 października pozwolenie na użytkowanie ulicy Studziennej, która stanowi dojście do Mostu Dolnego od strony Starego Miasta. Dzień później z kolei Wojewódzki Inspektor wydał pozwolenie po przeprowadzeniu swojej kontroli mostu oraz dojścia od strony ulicy Orlej.

Obydwa pozwolenia na użytkowanie zostały udzielone w trybie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Ruch odbywać się będzie środkiem mostu, po wyznaczonym pasie jezdni. Przeprawa jest oświetlona w porze nocnej i dozorowana przez 24 h na dobę.

Komunikacja zastępcza, która od początku inwestycji łączyła Zawodzie z resztą Elbląga funkcjonować będzie do najbliższej soboty (3.11.2012 r.). Komunikaty o jej zawieszeniu wywieszone będą w autobusach komunikacji miejskiej.

Trwają prace budowlane na drugim moście oraz na nabrzeżu długości 215 metrów. Obecnie trwa procedura podpisania aneksu na roboty budowlane zmieniającego termin zakończenia prac na kwiecień 2013 r. 

Realizacja projektu umożliwi zlikwidowanie barier dla swobodnej żeglugi, jakim były poprzednie kładki, które uniemożliwiały większym jednostkom wodnym pokonywanie rzeki Elbląg na wysokości elbląskiej starówki. Wyremontowane nabrzeże z miejscami cumowniczymi otworzy Elbląg w większym niż dotychczas stopniu, na turystykę wodną.

Inwestycja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.