Zimą 2014 pojedziemy ulicą Wschodnią

SKANSKA S.A. w sierpniu 2013 roku chce rozpocząć budowę blisko półtorakilometrowej ulicy Wschodniej. Wybudowane zostanie rondo w miejscu przyszłego skrzyżowania ulic Wschodniej i Łęczyckiej, chodniki, przystanki i zatoki autobusowe. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wykonawca zadba też o tereny zielone wzdłuż ulicy.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji było przygotowanie harmonogramu, który został zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Elblągu, inwestora. Dokument określa terminy rozpoczęcia prac budowlanych oraz ich zakończenie.

Najbliższe miesiące wykonawca poświęci na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na jej podstawie zrealizowany zostanie projekt budowy ulicy Wschodniej.

Nowa droga prowadzić będzie do EUROPARKU, bezpośrednio łącząc się z drogą wojewódzką 509 Elbląg-Młynary-Orneta.

Firma SKANSKA S.A., która w poprzednich latach przebudowywała elbląskie ulice w centrum miasta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, o czym informowaliśmy Państwa w artykule „Znamy wykonawcę ulicy Wschodniej”

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w IV kwartale 2014 roku.

Całkowite koszty projektu: 8.540.360,10 PLN,  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.997.818,72 PLN

Inwestycja pn. „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej-bis w Elblągu” realizowana jest przez Gminę Miasto Elbląg.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013