Piaski z nowym gospodarzem

Agencja ALFA Adriana Bogusłowicza wygrała przetarg na dzierżawę byłej szkoły ekologicznej w Piaskach.

 

Do przetargu nieograniczonego stanęły dwie firmy. W ubiegłym tygodniu komisja pod przewodnictwem Tomasza Lewandowskiego wiceprezydenta Elbląga dokonała najpierw oceny formalnej złożonych dokumentów, a następnie merytorycznej.

- Za agencją ALFA przeważyło to, że firma zaprezentowała dużo bogatszy program edukacyjny, większy zakres inwestycyjny oraz korzystniejszą kwotę dzierżawy. Ważna była też wiarygodność finansowa. W planach firma ma wybudowanie tam hali sportowej z boiskiem. - mówi Tomasz Lewandowski.

Zgodnie z procedurami wynik przetargu wisieć będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego do 12 października. Jeśli nie zostaną wniesione uwagi do protokołu, z firmą podpisana zostanie umowa dzierżawy na 25 lat.

Rocznie firma zapłaci Miastu ok. 140 tys. brutto.