Przygotowują promocję projektu

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na promocję projektu pn. Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych. Oferty można składać do 24.09.2012 roku.

Zamówienie przewiduje m.in. montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, dostawa materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz w serwisie internetowym. Szczegóły dotyczące specyfikacji przetargowej można znaleźć tutaj.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w sektorze publicznym i sferze społecznej, co prowadzi do budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnić także:
- powszechny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu w elbląskich szkołach,
- rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej (telewizja cyfrowa, telefonia internetowa, itp.),
- podniesienie poziomu dostępu do edukacji,
- przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”,
- łatwiejszy dostęp informacji dla uczniów,
- bezpieczeństwo sieci.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zakup i instalację specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Są to m.in.: stacje zarządzania administratora lokalnego oraz administratorów sieci, przełączniki sieciowe, punkty sieci bezprzewodowej, licencje do zarządzania dodatkowymi urządzeniami.
Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu:  5.880.630,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.998.535,50 PLN  

logo