Podpiszą porozumienie o współpracy

Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk i Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego podpiszą w najbliższy poniedziałek (24 września) porozumienie o współpracy. Owocem porozumienia będzie m.in. ścisłe współdziałanie Stowarzyszenia z Instytutem Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Obszaru Morza Bałtyckiego. Główny cel i działania Instytutu powstałego w strukturach Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego są zbieżne, w zakresie współpracy międzynarodowej na obszarze południowo-wschodniego Bałtyku, z działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Porozumienie podpisze Grzegorz Nowaczyk, Prezydent Elbląga, a zarazem Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Natomiast ze strony Uczelni swój podpis złoży Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab. Obecni na spotkaniu będą również Założyciel i Kanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego ks. Marian Piwko CR oraz Prorektor ds. rozwoju Szkoły  dr Robert Czerniak.

Ważnym punktem Porozumienia jest punkt dot. możliwości odbywania, na preferencyjnych warunkach przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego członków Stowarzyszenia Gmin, Studiów Podyplomowych w zakresie współpracy międzynarodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień regionalny i podstawowy.

Porozumienie o współpracy zostanie podpisane 24 września 2012 r. godz. 12:30 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (IV piętro, sala nr 71)