Władza, nauka i biznes (ALSTOM) – spotkanie w EPT

alstom w ept
W miniony piątek w Elbląskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie przedstawicieli francuskiego koncernu ALSTOM z władzami miasta i kadrą elbląskiej PWSZ.

W Elblągu przebywał Lescuyer Ghislain Chef Information Officer Alstom Corporate, jedna z czołowych postaci firmy, osoba która w tym dużym koncernie odpowiada za rozwój branży IT. Spotkanie w EPT miało pokazać modelowy przykład funkcjonowania w Elblągu trójkąta nauka, władza, biznes, a w szczególności pozytywny klimat dla inwestycji.

Spotkanie rozpoczął Adam Witek, Wiceprezydent Elbląga, który zapewnił, że inwestycje, to z perspektywy miasta nowe miejsca pracy, a Elbląg jest otwarty na nowe pomysły i gotowy do współpracy. Prezentacja, którą przedstawił Wiceprezydent Witek dotyczyła potencjału miasta, możliwości infrastrukturalnych i kadrowych z uwzględnieniem branży IT. Jako dobry przykład została zaprezentowana pracownia IT w EPT.

Kolejną prezentację skierował do zebranych Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, który przedstawił uczelnię w liczbach, w szczególności zaprezentował kierunki informatyczne.

Goście z Francji podkreślili, że 70% kadry pracującej w oddziale IT grupy Alstom w Elblągu to właśnie absolwenci PWSZ. Pan Lescuyer Ghislain dodał, że: Współpracę z PWSZ rozpoczęliśmy  12 lat temu, realizujemy wspólne programy, możemy się rozwijać i inwestować w dział IT. Jesteśmy zadowoleni z profilu absolwentów, cieszymy się, że są rozwijane nowe kierunki kształcenia informatycznego.

W związku z planami firmy ALSTOM dotyczącymi powierzenia obsługi elbląskiej DATA CENTER amerykańskiej firmie, która wchodzi na polski rynek, na korzyści związane z rozwojem tej gałęzi liczą zarówno władze elbląskie, zainteresowane nowymi miejscami pracy oraz kuźnia kadr jaką jest elbląska PWSZ.

W spotkaniu uczestniczyli:
Tomasz Romanowski - Information Systems Director Alstom
Lescuyer Ghislain - Chef Information Officer Alstom Corporate
Osoba towarzysząca Panu Lescuyer

Adam Witek - Wiceprezydent Elbląga
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor PWSZ w Elblągu
Florian Romanowski – Prezes OPEGIEKA Elbląg
mgr inż. Krzysztof Brzeski - Dyrektor IIS PWSZ w Elblągu
dr Łukasz Żołędziewski - pełnomocnik Rektora ds. CTT
Paweł Lulewicz - Dyrektor EPT