Rowerem środkiem pasa?

srodkiem pasa
Nowelizacja Kodeksu Drogowego w maju 2011 r. zwiększyła uprawnienia rowerzystów podczas jazdy i ułatwia poruszanie się rowerem po drogach. W kolejnym artykule Marek Kamm skupia się na dopuszczalności poruszania się środkiem pasa ruchu. Zachęcamy do lektury.

Mówi o tym art.16 ust.7 PoRD, który mówi:

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeżeli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1

Art. 33 ust. 1

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Jazda środkiem pasa ma na celu zwiększenie widoczności rowerzystów dla pojazdów jadących drogą poprzeczną. Dopuszczenie jazdy środkiem na skrzyżowaniach ma szczególne znaczenie na rondach, ze względu na częste potrącenia rowerzystów przez samochody zjeżdżające w prawo.

rys. 3

rys. 3 - rys. 3

Z  mojego doświadczenia wynika, że nie warto się trzymać kurczowo krawężnika  choćby z powodu nierówności nawierzchni, studzienek, piasku ze szkłami,  czy stojącej w koleinie wody po opadach deszczu.  Poza tym w sytuacji gdy na wielu chodnikach w Elblągu parkują samochody jadąc blisko krawężnika narażamy się na uderzenie rowerem w raptownie otworzone drzwi samochodu lub co gorsza na uderzenie w ruszający tyłem samochód, który nas nie zauważył. Swoje  bezpieczeństwo poprawimy także jadąc nieco szerzej, będąc lepiej widocznymi i bardziej przewidywalnymi dla innych użytkowników drogi. Kierowcy samochodów także wolą jadącego przewidywalnie rowerzystę, którego tor jazdy jest zbliżony do linii prostej, niż jadącego slalomem miedzy dziurami, studzienkami i innymi przeszkodami, którego wtedy znacznie trudniej bezpiecznie wyprzedzić.