O spóldzielniach socjalnych

Co to jest spółdzielnia socjalna, jak ją założyć, jakie warunki należy spełnić? Na te i inne pytania odpowiadali wczoraj Adam Witek wiceprezydent Elbląga oraz przedstawiciele Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. W spotkaniu w Ratuszu Staromiejskim uczestniczyło około 40 osób.


- Temat spółdzielni socjalnych budzi duże emocje - powiedział na wstępie Adam Witek wiceprezydent Elbląga - Kilkanaście razy zebrał się już Zespół do spraw Wspierania Ekonomii Społecznej. Staramy się, by spółdzielnie socjalne uzyskiwały czy to dobry start, czy wsparcie na etapie działalności. Jako miasto wyprzedzamy inne, współpracujemy z ESWiP i OWIES. Z nadzieją patrzę na to, co jest już wypracowane.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej

- Środki, które pozyskaliśmy na prowadzenie OWIES są unijne, w żadnym wypadku nie są uzależnione od Miasta. Poszukujemy ułatwień dla działających już lub planowanych spółdzielni socjalnych. - wyjaśniała Małgorzata Woźna z OWIES.

Spółdzielnie socjalne są dla osób mających problemy z powrotem na rynek pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Powinny opierać się na tym, co członkowie potrafią robić najlepiej. - mówiła Małgorzata Woźny. - Podstawą działalności jest lider. To on scala zespół, nadaje kierunek działalności. Dba o odpowiednią organizację i zarządza przedsiębiorstwem. Sukces osiąga się, gdy spółdzielnia socjalna zakorzeni się w świadomości społecznej jako "normalnie" działająca firma.

Kto może założyć spółdzielnię?

m.in.
- osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby bezdomne
- osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii
- osoby po odbyciu kary w zakładach karnych
- uchodźcy

Ilość członków spółdzielni
- nie mniej niż 5 osób fizycznych
- nie mniej niż 2 osoby prawne
- nie więcej niż 50 osób fizycznych

Cel działalności
- społeczna integracja
- zawodowa reintegracja

Więcej na www.owies.pl