Wznowienie prac przy 503.

Archeolodzy zakończyli prace przy odkrytych fortyfikacjach nowożytnych w rejonie Placu Słowiańskiego i ulicy Pocztowej. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na kontynuowanie wstrzymanych robót przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 503.

Zabytkowe mury zostaną zabezpieczone - zasypane piaskiem, a roboty przy 503. firma Eurovia może wznowić.

Przypomnijmy - podczas prac przy 503. natrafiono w lipcu na kilkusetletnie fortyfikacje. Zgodnie z prawem, na teren musieli wejść archeolodzy, by dokładnie zbadać i określić wiek murów. O szczegółach opowiadała dr Grażyna Nawrolska - kliknij.
W sierpniu rozpoczęto badania. - kliknij


Przebudowa drogi jest możliwa dzięki realizacji projektu pn. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

logo