Prace na ul. Idzikowskiego

Aktualnie na ulicy Idzikowskiego trwają roboty drogowe. Przedstawiamy szczegóły prac:

 

Na odcinku ul. Idzikowskiego od skrzyżowania z Mielczarskiego do posesji nr 13 została wykonana kanalizacja deszczowa, a aktualnie odtwarzana jest nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem oraz zjazdami do posesji i dojściami.
(Odcinek ten wykonywany jest w ramach „Przebudowy systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze” w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.)

Prace związane z tym odcinkiem kończą się 15 września, zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych.

Koszt zadania to 7 149 566,59 zł netto.

Pozostały odcinek ul. Idzikowskiego, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i chodników oraz zjazdami i dojściami zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy z wykonawcą robót. Najpóźniej do końca listopada.