Rada Naukowo-Spoleczna "Lasy Elbląsko-Żuławskie"

Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga został powołany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko-Żuławskie”.


- Inicjatywa powołania Rady pojawiła się jakiś czas temu, podczas spotkania dotyczącego zagospodarowania Bażantarni i lepszego wykorzystania obszarów leśnych. Chcielibyśmy np., aby w Bażantarni zrobić wolierę bażantów. Byłaby to atrakcja dla mieszkańców i turystów, ale również element edukacji – mówi Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

Do zadań Rady będzie należało opiniowanie projektów dotyczących, m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, urządzenia lasów wraz z programami ochrony przyrody, objęcia ochroną prawną,  nowych obiektów, działalności edukacyjnej. Członkowie Rady będą też współpracować z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi.

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Dyrektor Generalny Lasów Państwowych .

Radę tworzy  14 osób:
- dr Michał Goc – kier. Pracowni Zoologii Kręgowców, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański
- Wiesława Kamińska – kier. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
- Piotr Zięcik – wiceprezes Stowarzyszenia Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz”
- Tomasz Lewandowski – wiceprezydent Elbląga
- Wojciech Woch – kier. Oddziału Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana
- Alicja Nowak – dyr. Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska
- Stanisław Dąbrowski – regionalny dyr. ochrony środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Ryszard Zagalski – przew. Rady Powiatu w Elblągu, wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa warmińsko-mazurskiego
- Maria Gawryluk – p.o. kier. Delegatury Wojewódzkiego Zarządu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu
- dr Henryk Horbaczewski – przewodniczący zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
- dr Rafał Szymczyk – właściciel Eko-Projekt – Pracowni Ekspertyz Przyrodniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Wieńczysław Tylkowski – Łowczy Okręgowy PZŁ Elblag, Polski Związek Łowiecki
- prof. dr hab. Stanisław Czachorowski – Katedra Ekologii Ochrony Środ., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Marzena Żachowska – pedagog, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu.