Z początkiem września nowe skrzyżowanie

fot

fot - fot
Kończy się przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 lutego - Armii Krajowej. Inwestycja realizowana była dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu.


Umowę na dofinansowanie inwestycji władze miasta podpisały z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2011 roku. Prace rozpoczęły się jesienią zeszłego roku i trwały nieprzerwanie (nie licząc przerwy zimowej).

W ramach przedsięwzięcia:
•    przebudowano skrzyżowanie ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej,
•    przebudowano i zbudowano chodniki, ścieżki rowerowe i inne elementy wyposażenia systemu drogowego,
•    usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną,
Nowe rozwiązania pozwolą zwiększyć przepustowość ruchu, a w przyszłości będzie można poprowadzić przez skrzyżowanie linię tramwajową.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Całkowite koszty projektu: 7.424.363,21 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.957.094,55 PLN


Dalej będą prowadzone prace polegające na przebudowie ulicy 12 Lutego w kierunku skrzyżowania ulic Nowowiejskiej - Teatralnej - Płk. Dąbka wraz z tym skrzyżowaniem. Przebudowa dalszego odcinka ulicy 12 lutego finansowana jest w całości ze środków finansowych Miasta.