Most od jesieni

port

port - port
W połowie października otwarty ma być dla ruchu pieszego Most Dolny na rzece Elbląg.

- Opóźnienie w wykonaniu mostów spowodowane było trudnościami w ich posadowieniu w nurcie rzeki, mieliśmy też do rozwiązania sprawę prawidłowej ilości balastu klap zwodzonych Mostu Dolnego (w ciągu ul. Studziennej i Orlej). Problemy te zostały rozwiązane, zakończyliśmy również skomplikowaną procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przewiert pod dnem rzeki. Od 27 sierpnia wznowione zostaną prace nad balastowaniem mostu, a  ich zakończenie planowane jest w połowie września. Następnie wykonane zostaną roboty wykończeniowe i próby niezbędne do bezpiecznego przekazania do użytkowania mostu dla ruchu pieszego. Otwarcie mostu nastąpi  w połowie października tego roku – mówi Elżbieta Gieda, z-ca Dyrektora ds. inwestycji w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM w Elblągu


Te informacje to efekt spotkań, w których uczestniczyli wiceprezydent Elbląga Adam Witek, z-ca dyr. DRIiD, Projektant, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele firmy WARBUD (Wykonawca). Ustalono, że po oddaniu do ruchu pieszego pierwszego mostu, roboty budowlane będą kontynuowane, ale w taki sposób, by piesi mogli swobodnie przechodzić na drugą stronę rzeki, choć wykonawca uprzedza, ze mogą wystąpić chwilowe przerwy wynikające z procedur technicznych.  
Zakończenie wszystkich prac przy obu mostach i nabrzeżu zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.

Ważna informacja dla żeglarzy
- po złożeniu klap zwodzonych mostu do balastowania Most Dolny nie będzie podnoszony od 27 sierpnia do 17 września. Nie będzie zatem możliwa żegluga w tym rejonie.

Przypomnijmy
: budowa dwóch mostów, współfinansowana przez Unię Europejską, rozpoczęła się w październiku 2010 roku. Po demontażu dwóch starych konstrukcji rozpoczęły się roboty budowlane, w trakcie których wystąpiły utrudnienia opóźniające wykonanie mostów w zaplanowanym terminie. Były to, m.in.: zmiana posadowienia nowych filarów mostu wynikająca z konieczności ominięcia konstrukcji starego mostu zalegającej na dnie rzeki oraz zmiana posadowienia przyczółka mostu niezbędna do zapewnienia jego właściwej nośności. Nie można było tego przewidzieć wcześniej, przed rozpoczęciem robót, ponieważ o tym, ze wprowadzenie tych zmian jest niezbędne, wykonawcy przekonali się po rozebraniu starych mostów. Zmiany konstrukcyjne spowodowały również konieczność wprowadzenia zmian formalnych, choćby uzyskania skomplikowanego pozwolenia wodno-prawnego.

Mosty przebudowywane są w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.