Projekt unijny czeka na materiały promocyjne

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na promocję projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”. Zamówienie przewiduje m.in. dostawę tablicy pamiątkowej, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnym serwisie internetowym, produkcję materiałów promocyjnych.

 

Dostarczone przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, materiały promocyjne, posłużą do informowania elblążan o głównych założeniach projektu, który będzie realizowany w sześciu szkołach. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się adaptację oraz wyposażenie sal komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

•    Zespół Szkół Mechanicznych

•    Centrum Kształcenia Praktycznego

•    Centrum Kształcenia Ustawicznego

•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących

•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

•    IV Liceum Ogólnokształcące

 

Realizacja projektu umożliwi:

•    doposażenie pracowni informatycznych w wymienionych szkołach

•    dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia

•    poszerzenie zakresu kształcenia

•    dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości kształcenia kadry informatycznej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN

logo

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.