Prace przy 503 muszą być czasowo wstrzymane

Podczas prac przy rozbudowie drogi 503, przy ul. Pocztowej ekipy natrafiły na kilkusetletnie elbląskie fortyfikacje. O szczegółach opowiada dr Grażyna Nawrolska, archeolog prowadząca nadzór nad pracami drogowymi.


- Z jakiego okresu pochodzą mury? Czy znajdują się w obrębie Starego Miasta czy już Nowego Miasta?
- Odsłonięte relikty architektury murowanej pochodzą z systemu obronnego Elbląga. Prawdopodobnie są to pozostałości fortyfikacji bastionowych. Znajdują się poza ścisłym rejonem Starego i Nowego Miasta i należą do systemu umocnień bastionowych otaczających kompleks osadniczy Elbląga. Oczywiście dokładniejsze informacje będą możliwe po przekonsultowaniu z badaczami architektury. Obecnie jestem w trakcie prowadzenia rozmów w sprawie ich przyjazdu do Elbląga.

- Czy to cenne znalezisko, np. na skalę tych dokonanych przez Państwa na elbląskiej starówce w minionych latach?
- Z pewnością jest to cenne odkrycie, ponieważ na temat umocnień Starego Miasta, Nowego Miasta i otaczających je przedmieść mamy bardzo mało informacji  pochodzących z badań archeologicznych. Większość naszej wiedzy oparta jest na materiałach ikonograficznych i kartograficznych. Zarówno odkrycia na Starym Mieście dokonane w trakcie wieloletnich prac archeologicznych, jak i tych przypadkowych dokonanych w trakcie prac ziemnych i budowlanych , są jednakowo ważne i istotne.

- Co teraz będzie się działo? Wiemy, że prace przy rozbudowie 503 muszą zostać wstrzymane. Czy będzie badany tylko ten już odkryty fragment murów, czy też trzeba „kopać” dalej?
- Prace budowlane zostały na razie wstrzymane, do momentu przyjazdu badacza architektury. Teraz przygotowujemy dokumentację naukową, czyli wszystko jest fotografowane oraz opisywane. Postaramy się, żeby poszło to jak najsprawniej. Przyznam, że bardzo pomaga nam firma Eurovia, tę współpracę oceniam wzorowo.

Prace drogowe związane są z realizacją projektu „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w 2013 roku.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.