Oddział Rehabilitacji dziś oficjalnie otwarty

rehabilitacja otwarta
Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej funkcjonuje w strukturach Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią od listopada 2011 roku. Jego dzisiejsze otwarcie wiąże się z adaptacją pomieszczeń po dawnym oddziale ginekologiczno-położniczym.

Przeniesienie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej do Elbląskiego Szpitala i oddanie Szpitalowi Miejskiemu Oddziału Ginekologii i Położnictwa  było wynikiem wcześniejszych postanowień dyrektorów trzech szpitali elbląskich i zgody ich organów właścicielskich.

Na modernizację pomieszczeń i dostosowanie ich do najnowszych wymogów Ministerstwa Zdrowia wydano ok. 1 300 000 zł, z czego 850 tysięcy zł uzyskano od miasta.

Oddział liczy 36 łóżek, zapewnia wysoki poziom opieki i terapii. Hospitalizuje pacjentów z najcięższymi dysfunkcjami układu ruchu i schorzeniami układu nerwowego, głównie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Głównym celem wykwalifikowanej kadry oddziału jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby, sprawności i samodzielności.

Pacjenci oddziału korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, które obejmują następujące działy: kinezyterapia, elektroterapia, laseroterapia, elektromagnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, masaż lecznicy.