Zakończono realizację projektu pn. „Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu”

Zakończono realizację projektu pn. „Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu”. Podczas uroczystego odbioru prezentowano zakupiony i zainstalowany sprzęt wartości milionów złotych. Obecnie trwają testy, a pełną parą sieć powinna ruszyć po wakacjach. Inwestycja o wartości 43 mln zł została ujęta w wykazie kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Z funduszy europejskich przyznano na nią aż 36,5 mln zł.
Miejska Sieć Szerokopasmowa (MSS) w Elblągu składać się będzie ze 120 km sieci światłowodowej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej, która stanowi część pasywną zrealizowaną w ramach innego projektu. Po instalacji urządzeń aktywnych do sieci podłączone zostaną wszystkie jednostki organizacyjne elbląskiego samorządu, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki i wiele innych. Ponadto elblążanie będą mogli korzystać z ośmiu punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, a także z 20 punktów z bezpłatnym dostępem do portalu miejskiego, tzw. PIAPów, czyli Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. MSS w Elblągu zostanie też połączona z regionalną Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej.
Za dostawę i instalację sprzętu teleifnormatycznego do MSS odpowiedzialna była firma Asseco Poland. Miasto zagwarantowało sobie też trzyletnią gwarancję na zainstalowane urządzenia.
Obsługą i administracją sieci będzie się miasto zajmować samodzielnie.

  • DSC05243
  • DSC05244
  • DSC05245
  • DSC05247
  • DSC05249
  • DSC05250
  • DSC05251
  • DSC05257
  • DSC05258