„Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”

W  Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu, którego zadaniem jest realizacja projektu pn. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”. Pod pojęciem Terkawka, kryje się około 190 ha niezagospodarowanego do tej pory terenu. Realizowany projekt jest pierwszym etapem procesu, którego celem jest zagospodarowanie tego terenu z zyskiem dla Elbląga i jego mieszkańców.

Projekt przewiduje przygotowanie pełnej dokumentacji, która umożliwi w niedalekiej przyszłości ubiegać się o środki unijne na budowę infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem w niezbędne dla inwestorów media.
Wybrany w przetargu wykonawca przygotuje następującą dokumentację:
- Kompleksowe opracowanie badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
- Koncepcja zagospodarowania obszaru;
- Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycję;
- Opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
- Raport oddziaływania na środowisko.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

logo

logo - logo